Rynek gadżetów reklamowych w Krakowie

Gadżety promocyjne to rodzaj produktów wykorzystywanych jako prezenty, nagrody, upominki w kampaniach reklamowych, a także upominki firmowe i biznesowe, najczęściej z naniesieniem logo klienta lub identyfikacji wizualnej na sam produkt lub jego opakowanie. Często w podobnym kontekście używane są określenia: upominki reklamowe, upominki reklamowe, upominki biznesowe, towary firmowe. Gadżety reklamowe Kraków to skuteczne narzędzie marketingowe.

Przemysł gadżetów promocyjnych w Polsce

Towary promocyjne trafiły do Polski w czasach przemian ustrojowych. Rynek upominków reklamowych rozwijał się stopniowo. Dzisiaj polskie firmy są włączone do światowego systemu produkcji i dystrybucji artykułów promocyjnych. Jednak lokalny rynek artykułów promocyjnych jest znacznie uboższy od podobnych rynków, a w szczególności w USA.

Największymi regionami w branży promocyjnej są gadżety reklamowe Kraków, na które przypada znaczna część wielkości tego typu przedmiotów z racji wielkości tego miasta i wielu firm krajowych zlokalizowanych w Małopolsce.

Towary promocyjne rzadko są kupowane bezpośrednio przez lokalne firmy, bezpośrednio od producentów towarów promocyjnych. Do prerogatyw producenta należy wybór i kontrola produkcji towaru. Ale przekazanie jej potencjalnym klientom wymaga zupełnie innego zestawu umiejętności i jest procesem złożonym. Dystrybutorzy to firmy, które sprzedają artykuły promocyjne klientom końcowym (przez klientów końcowych rozumiemy firmy lub organizacje, które kupują artykuły promocyjne na własny użytek).